SÅ HÄR FUNGERAR PLEGRIDY® (peginterferon beta-1a)

 

MS - En sjukdom med många ansikten

MS brukar kallas ”en sjukdom med många ansikten”. Det beror på att symtomen kan skilja sig mycket från person till person och från skov till skov.

Vid MS uppstår inflammation i det fettrika skikt, myelinet, som omsluter nervtrådarna i det centrala nervsystemet, CNS. Inflammationen och nedbrytningen av myelinet hämmar överföringen av nervsignalerna i nervtrådarna vilket resulterar i olika typer av symtom.

Vilka symtom som uppkommer beror på var i CNS inflammationen uppstår. Därför är det viktigt att ha en helhetssyn på MS-behandling och att se till hela människans välmående.

 

Hur verkar PLEGRIDY

Man tror att sjukdomen MS är autoimmun. Det betyder att det är kroppens immunförsvar som angriper den egna vävnaden vilket leder till inflammation på myelinet. Det verkar som att PLEGRIDY hindrar kroppens immunsystem från att skada hjärnan och ryggmärgen. Detta kan bidra till att minska antalet skov som du har och sakta ner de funktionsnedsättande effekterna av MS. Behandling med PLEGRIDY kan bidra till att förhindra att du blir sämre, men det botar inte MS.

 

Vilka får behandling med PLEGRIDY?

PLEGRIDY används för att behandla skovvis förlöpande multipel skleros (MS) hos vuxna som är 18 år och äldre.

 

Fördröjer sjukdomsförloppet

Effekten av behandling vid MS kan inte endast bedömas i antalet skov. Den viktigaste aspekten i behandlingen är effekten på sjukdomsförloppet. Med det menas den gradvisa funktionsnedsättning, till exempel nedsatt muskelkontroll, känselfunktion eller kognitiv förmåga (att tänka, planera och minnas), som sjukdomen kan leda till.

Flera studier visar att PLEGRIDY kan fördröja sjukdomsförloppet genom att minska antalet skov och hämma utvecklingen av funktionsnedsättning.

Vad är skov?

Med skov menas en tillfällig försämring av sjukdomen som orsakas av den uppkomna inflammationen i CNS och som resulterar i olika symtom.

Det kan vara ett nytt MS-symtom eller ett tidigare symtom som tilltar under en tid, för att sedan oftast försvinna. Graden och typen av symtom beror bland annat på hur omfattande inflammationen är samt vilka områden i CNS som är drabbade.

Det kan vara ett lindrigt skov, såsom en domning i ett begränsat hudområde, eller ett mer dramatiskt skov med förlamningar i en eller flera delar av kroppen. Skoven läker oftast ut men inflammationen kan lämna ärr och ibland bestående symtom.

Antalet skov kan variera kraftigt från en person till en annan. PLEGRIDY kan minska antalet skov med en tredjedel. Det innebär att man fortfarande kan få skov trots medicinering. Ett skov betyder därför inte att behandlingen inte fungerar. 

Varningar och försiktighet

Om du någon gång har haft:

  • Depression eller problem som påverkar din sinnesstämning
  • Självmordstankar

Tala med din läkare. Läkaren kanske ändå ordinerar PLEGRIDY  till dig, men det är viktigt att du talar om för läkaren om du någon gång har haft depression eller liknande problem som påverkade din sinnesstämning.
 

Biverkningar

Liksom andra läkemedel kan PLEGRIDY orsaka biverkningar. Några biverkningar är mer vanliga medan andra endast upplevs av några få. Tala alltid med din läkare om du upplever andra biverkningar än de som beskrivs här.                      

Influensaliknande symtom -  Förekommer hos fler än 1 av 10 personer

En av de vanligaste biverkningarna vid behandling med PLEGRIDY är influensaliknande symtom som huvudvärk, feber, frossa och muskelvärk.  Detta beror på att immunförsvaret påverkas, precis som det gör vid en vanlig infektion. Symtomen startar i genomsnitt 10 timmar efter injektionen och avtar inom ett dygn.

Andra vanliga biverknignar  - Kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

  • Illamående eller kräkning
  • Klåda i huden
  • Förhöjd kroppstemperatur
  • Förändringar runt stället där du injicerade, t.ex. svullnad, inflammation, blåmärken, värme, utslag eller färgförändring

Lindra besvären

För att lindra influensaliknande symtom kan man ta smärtstillande eller febernedsättande medel (paracetamol eller ibuprofen) cirka en halvtimma före injektionen. Det kan också vara bra att överväga tidpunkten för injektionen. De influensaliknande symtomen börjar i genomsnitt cirka 10 timmar efter injektionen och varar mellan 12 och 24 timmar. Om du har feber ska du dricka mycket vatten för att inte bli uttorkad.

Prata gärna med din MS sjuksköterska om vad som är bäst för just dig.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Du hittar ytterligare information i bipacksedeln för PLEGRIDY på www.fass.se

 

Så här tar du PLEGRIDY PEN

PLEGRIDY ska injiceras under huden (subkutan injektion). De allra flesta väljer att ta sin injektion själv. Din MS-sköterska ger dig den träning du behöver så att du känner dig trygg med behandlingen. Även om du bara tar PLEGRIDY varannan vecka, kan det komma perioder då behandlingen känns motig. Tala då med MS-sköterskan. Genom att berätta hur du känner kan du få råd och stöd för att hålla motivationen uppe.

* PLEGRIDY injektionspenna ska injiceras i låret, buken eller överarmens baksida.

* PLEGRIDY: En injektion varannan vecka

 

PLEGRIDY PEN

PLEGRIDY PEN är en helt integrerad engångsinjektor för MS behandling, utvecklad för att underlätta din behandling med PLEGRIDY. Med några enkla handgrepp är pennan klar för användning och med ett ”klick” tar du din dos av PLEGRIDY.

Inför din behandlingsstart med PLEGRIDY kommer din MS-sköterska att visa dig PLEGRIDY PEN och ge dig instruktioner hur den skall användas.

Om PLEGRIDY är nytt för dig, kan läkaren tillråda att du ökar dosen gradvis så att du kan anpassa dig till effekterna av PLEGRIDY innan du kommer upp i full dos. Du får en startförpackning som innehåller dina första 2 injektioner: en orange injektionspenna med PLEGRIDY 63 mikrogram (för dag 0) och en blå injektionspenna med PLEGRIDY 94 mikrogram (för dag 14)

Efter det kommer du få en underhållsförpackning med grå injektionspennor med PLEGRIDY 125 mikrogram (för dag 28 och sedan varannan vecka)

Injektionspennan är förfylld och färdig att använda. Dosen ges genom att följa instruktionen och trycka injektionspennan mot injektionsstället/huden.

Använd listan som är tryckt på insidan av locket till startförpackningen för att hålla reda på dina injektionsdatum.

Instruktionsfilm för PLEGRIDY PEN

PE-SWE-0090