DETTA ÄR PLEGRIDY® (peginterferon beta-1a) 

Den här informationen vänder sig till dig som har multipel skleros, MS, och som har förskrivits PLEGRIDY® (peginterferon beta-1a) av din läkare.

Tanken är att ge dig grundläggande kunskaper om hur läkemedlet fungerar, vad behandlingen innebär och även en introduktion till sjukdomen MS.

Ju mer du vet om MS och PLEGRIDY desto enklare och lättare kan det bli att leva med behandlingen och din sjukdom. Tveka inte att fråga din läkare eller sjuksköterska om det är någonting som du undrar över. Kom ihåg att du är långt ifrån ensam, omkring 20 000 svenskar har MS och varje år får ytterligare cirka 1000 personer diagnosen.

Läs bipacksedeln som ligger i förpackningen med PLEGRIDY före det att du börjar din behandling.

Denna information baseras på Produktresumé 03/2019

Granskad/ändrad: 2019-04-03

Medicinskt ansvarig: Marie Allard

 

Biogen-13164